Vereniging Dorpsbelangen

Historie Gasselternijveenschemond

Inleiding
Gasselternijveenschemond en Gasselterboerveenschemond zijn de enige twee Drentse monden in het veenkoloniale gebied van de grote gemeente Aa en Hunze.
Er is nog een basisschool, ‘de Peppel’ en er zijn nog enkele kleinschalige bedrijven zoals  een glas-in-lood  atelier, hovenier, voetspecialist , accordeonmuseum en motorcamping.
Gasselternijveenschemond en Gasselterboerveenschemond zijn lintdorpen tussen het zand en het veen.
Handhaven van de leefbaarheid in onze dorpen is de grootste zorg voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen.

Het verleden
Met name Gasselternijveenschemond is een welvarend dorp geweest toen de Mond nog open was en de belangrijkste vaarverbinding was met de aardappelmeel- , melk- en  strokartonfabriek.
Veel mensen verdienden er een boterham en er was een bloeiend verenigingsleven.
Het was in die tijd,  ruim 40 jaar geleden, dat de toenmalige Buurtvereniging in samenwerking met de gemeente een Dorpshuis bouwden. Veel dorpsbewoners hebben daar destijds aan meegewerkt. Toen het dorpshuis te klein werd en de basisschool behoefte had aan een gymlokaal werd het dorpshuis nogmaals verbouwd en kwamen er douches, kleedruimtes en een gymlokaal.

Ver. Dorpsbelangen stelt zich ten doel de belangen van zijn inwoners te behartigen en een optimale leefbaarheid te bieden in en rond het dorp.


Leden bestuur ver. Dorpsbelangen :

Egbert Huiting (voorzitter), Gerard Weisbeek (secretaris), Cor van Dijk (penningmeester), Klaas Roelfsema, Ali Edelenbosch, Remco van der Made, Diana Dekkers,
 

 


 

 

laatst gewijzigd op 02-11-2016